Søkeordsutvalg

For å finne ut hvilke ord man skal optimalisere for er det viktig å vite hvilke ord som faktisk søkes på.

Relevante søkeord kontra stammespråk

Mange bransjer benytter såkalt "stammespråk". Dvs ord og uttrykk som brukes av bransjen, men ikke av kundene. Et banalt og mye brukt eksempel er bransjeordet "el-installatør", som brukes av bransjen.  Brukerene benytter  derimot ordet "elektriker". Optimaliserer man for "el-installatør" vil man få langt færre besøkende enn om man bruker "elektriker" slik kundene gjør.

Kilder for søkeordsresearch

Vi benytter ulike kilder for å finne frem til hva brukerne søker etter. Google Adwords kan være en av dem.  Dersom dere kjører annonser på Google Adwords eller i andre annonsenettverk kan vi benytte data derfra i tillegg til våre øvrige kilder.

Resultatet av søkeordsresearch benyttes som grunnlag for å optimalisere tekster, linker osv.

Hva vi trenger fra dere

  • Oversikt over bransjeord
  • Oversikt over konkurrenter

Hva vi leverer

Vi leverer en søkeordsrapport som gir deg en oversikt over de mest brukte søkeord og fraser som brukes for  søk.
Antallet ord i rapporten vil avhenge av hvilken bransje vi undersøker.